در صورت داشتن مدرک دانشگاهی و یا مدرک مبتنی بر تحصیل در زمینه اثر(در مورد کتابهای دانشگاهی)، با قرارداد نوع۳ و ۴ پذیرفته می شود و نیازی به ارسال اثر  جهت بررسی نیست.

نحوه ارسال اثر جهت بررسی امکان قرارداد:

شرح کوتاه درباره کتاب + تعداد صفحات( بصورت حدودی) + ۱۰الی۲۰صفحه ابتدایی کتاب+رزومه صاحب اثر(نام و مشخصات کتابهای قبلی چاپ شده)

فایل های ارسالی به رسم امانت پس از بررسی و پاسخ حذف خواهند شد.

توجه:کلیه ایمیل ها ظرف مدت۷۲ ساعت کاری پاسخ داده خواهند شد.

(ما خود را متعهد به پاسخگویی به تمام ایمیل هایی که شرایط ارسال اثر را رعایت کرده باشند، می دانیم).

ارسال اثر به ایمیل: arnabook@gmail.com